Back To Top

Privacy Policy

Право на конфиденциалност
и
неприкосновеност
на личния живот

Администраторът на Вашите данни

Като потребител на Уебсайта Вие имате право Вашите лични данни да бъдат защитавани. Както посочихме по-горе – Aйтъмс Дизайн ЕООД, е администратор на лични данни и се отнася отговорно към своите задължения да осигури законосъобразното обработване на личните Ви данни и неприкосновеността на Вашия личен живот. В тази връзка, всички лични данни, които предоставите във връзка с използването на предоставяните посредством Уебсайта услуги, ще бъдат обработвани съгласно изискванията на приложимото в Република България законодателство в областта на защитата на личните данни. Основният принцип, който спазваме при поддържането и администрирането на Уебсайта, е да изискаме само информация (данни), която ни е необходима, за да предоставим заявени от Вас услуги и да изпълним Вашите поръчки, при защита и гарантиране на интересите Ви като потребители и като субекти на лични данни.

Данните, които обработваме

При ползването на Уебсайта, ние събираме информация за Вас, част от която сама по себе си има характера на “лични данни“ и друга част, която може да бъде квалифицирана като “лични данни“ единствено и само при обработване в комбинация с друга информация за Вас, събрана във връзка с работата на Уебсайта. Лични данни, които обработваме (в това число събираме и съхраняваме) при регистрирането Ви за услугите, предоставяни посредством Уебсайта, включват всички или част от посочените данни: име (лично име и фамилия), имейл, адрес, телефон – минималното количество и вид информация, което ни е необходимо, за да можем да предоставим услугите, избрани от Вас. При ползването на Уебсайта, освен посочената в предходното изречение информация за Вас, ние обработваме и други данни, които показват Вашите потребителски интереси и поведение. Тези други данни се обработват във връзка с Вашето поведение като потребител на Уебсайта (данни за любими продукти, данни за периодични поръчки, хронология на поръчките Ви, хронология на посещенията Ви в Уебсайта, данни за лоялност (наградни точки) и/или във връзка функционирането на Уебсайта и адекватното предоставяне на заявените от Вас услуги, предоставяни посредством Уебсайта (временни данни (cookies) и други технически данни, записване върху Вашето устройство, чрез което достъпвате браузъра, в който функционира Уебсайта). Такива други данни по-конкретно включват следната информация:

 • информация за Вашия браузър;
 • информация, придобита от файлове “кукис” (cookies) (бисквитки), използване на пискел тагове и други технологии;
 • демографска информация и друга информация, осигурена от Вас; и
 • обобщена информация от използването на интернет страницата.

Ние и нашите доставчици на услуги – трети лица – можем да получим тези други данни по различни начини, включително:

 • През Вашия интернет браузър: Повечето интернет страници събират определен вид информация, като например Вашия IP адрес (т.е. адреса на Вашия компютър в интернет), резолюция на екрана, вид на операционната система (Windows или Mac) и версия, вид и версия на интернет браузъра, време на посещението на страницата (страниците). Използваме тази информация за цели, като изчисляване на нивото на посещаемост на интернет страницата ни, диагностициране на проблеми със сървъра и управление на интернет страницата.
 • Използване на файлове “кукис” (cookies) (бисквитки): “Кукис” са частици информация, която се съхранява директно на компютъра, който използвате, като срокът на съхранение е ограничен за определен период или за времето на интернет сесията на съответния браузър (освен ако нямата различни лични настройки на сигурност на използвания браузър). Тези файлове ни позволяват да разпознаем Вашия компютър и да събираме информация като вид на браузъра, време, прекарано на интернет страницата, посетени страници, предпочитания за езика и съответната държава на интернет страницата. Може да използваме информацията с цел сигурност, за улесняване на навигацията, за по-ефективно представяне на информацията, за персонализиране на интерфейса по време на Вашето посещение в интернет страницата или за събиране на статистическа информация относно употребата на интернет страницата ни. Тези файлове също така ни позволяват да Ви представяме реклами или оферти, които най-вероятно ще Ви допаднат. Можем още да използваме файловете “кукис”, за да проследим Вашите отговори на нашите реклами, както и да използваме файловете “кукис” или други файлове, за да проследим как използвате други интернет страници.

По-долу има описание на файловете “кукис”, които използваме на нашата интернет страница за Република България, каква е функцията им, какви данни събират и как ги използваме.

 • “Куки за географско позициониране” (Geo Location cookie) – Когато някой потребител посещава Уебсайта за първи път, ние разчитаме неговото местоположение от неговия IP адрес и използваме тази информация, за да определим за коя държава потребителят би желал да посети интернет страницата. Но този метод не е напълно точен, затова когато потребителят избере да посети интернет страницата за определена държава, ние използваме файловете “кукис”, за да запаметим тази информация и езика, на който е избрал да прегледа интернет страницата. Следващият път, когато потребителят посети интернет страницата, прочитаме файловете “кукис” и предоставяме достъп до интернет страницата за съответната държава и език, които потребителят е посетил последния път. Това се прави с цел да се осигури удобството, потребителите да не се налага отново да избират държавата, за която искат да разгледат интернет страницата. При използването на файловете “кукис” не се събират или използват лични данни.
 • “Куки Google Analytics” – Когато някой потребител посещава Уебсайта, ние използваме тези файлове основно за разпознаване на потребителя.
 • “Куки за партньорски сделки” (Affiliate cookie) – Използваме файлове “кукис” за проследяване на пикселите, които файлове се поставят на компютъра на посетителя и събират информация само за идентификацията на сделката (показват от коя партньорска интернет страница е дошъл потребителят), като отбелязват съответния час и дата. Това позволява на нашата партньорска мрежа да проследява партньорските продажби и да гарантира, че дадена продажба, която е отправена до нас се дължи на определен наш партньор. Използването на тези файлове не включва прехвърляне на лични данни.
 • “Куки на Facebook“ – Използваме тези файлове само след като Вие изрично сте се съгласили с това и сте приели нашето уведомление на Уебсайта за използването на кукис. Посредством тези файлове, ние Ви предоставяме възможност да споделяте информация, публикуване на Уебсайта в социалните мрежи и да я споделяте с Ваши приятели.

Можете да заявите отказ от получаване на файлове “кукис” от настройките на Вашия браузър. Но ако не приемете използването на тези “кукис”, е възможно да изпитате известни неудобства при употребата на Уебсайта и някои онлайн продукти.

Използване на пискел тагове, уеб сигнали за предупреждение, прозрачни gif изображения и други сходни технологии: Във връзка с някои от страниците на интернет страницата ни, с имейл съобщения в html-формат за проследяване на действията на потребителите на интернет страницата и получателите на имейли, за измерване успеха на нашите маркетингови кампании и събиране на статистика за използването на интернет страницата ни и честотата на отговорите, могат да бъдат използвани и други методи.

Използваме аналитичните услуги на “Google”, които използват файлове “кукис” и уеб сигнали за предупреждение, за да ни помогне да разберем повече за това как интернет страницата ни се използва от потребителите, с цел нейното подобрение. За повече информация за услугата “Google Analytics” посетете: https://developers.google.com/analytics/.

Моля, имайте предвид, че можем да използваме и разкриваме посочените по-горе други данни за всякакъв вид цели, освен в случаите, когато нямаме право на това съгласно приложимото законодателство. Бихме желали да Ви уведомим, че посочените други данни самостоятелно нямат характера на лични данни, но ако се налага да се отнасяме към тези данни като към лични данни съгласно приложимото законодателство, в такъв случай, в допълнение към изброените по-горе видове употреба, ние ще обработваме тези други данни за всички цели, за които можем да обработваме и разкриваме лична информация за Вас (Вашите данни).

Бихме желали изрично да Ви информираме, че със заявяването на услугата “Информационен бюлетин“, Вие предоставяте съгласието си личните данни, предоставени при активирането на тази услуга, да бъдат използвани за целите на директния маркетинг – доколкото съдържанието на изпращаните информационни бюлетини имат характера на търговско съобщение по смисъла на Закона за електронната търговия и по съществото си представляват представяне на предлаганите на Уебсайта стоки и на предоставяните услуги с рекламна и търговска цел. Вие имате право, по всяко време и безплатно, да заявите отказ от услугата “Информационен бюлетин“ или отказ от обработването на личните Ви данни за целите на директния маркетинг. Упражняването на това право се осъществява по указания в информационния бюлетин ред или чрез изпращането на електронно съобщение до нас чрез формата за контакт на Уебсайта.

Как обработваме Вашите данни

Ние обработваме всички Ваши лични данни на законово основание. Това наше право е обусловено от факта, че предоставянето на заявените от Вас услуги, предоставяни посредством Уебсайта, изисква и непосредствено е свързано с обработването на посочената по-горе информация за Вас (наричана по-долу най-общо “Вашите данни“). На посоченото основание за обработване, ние имаме право да предоставяме, разкриваме или предаваме Вашите данни на трети лица – наши партньори (като куриерски фирми, извършващи доставка на поръчани от Вас стоки; други лица, имащи качеството обработващи лични данни, на които сме възложили осъществяването на дейности, пряко свързани с изпълнението на търговската ни дейност или с работата/функционирането на Уебсайта – като счетоводители, адвокати, хостинг компании, компании по техническа поддръжка и други). В случай че сте предоставили изрично съгласие за обработване на Вашите данни за целите на директния маркетинг, ние ще имаме право да предоставяме, разкриваме или предаваме съответните Ваши данни на трети лица и за целите на директния маркетинг.

Целите, за които обработваме Вашите данни, се определят от естеството на заявената от Вас услуга и от необходимостта да изпълним точно, адекватно и своевременно нашите ангажименти към Вас като потребител на Уебсайта. Ние използваме Вашите данни, за да Ви предлагаме стоки, които представляват интерес за Вас, за да комуникираме с Вас във връзка с изпълнението на Ваши поръчки или с упражняването на Вашите права като потребител и като субект на лични данни, за да Ви осигурим качествено, точно и професионално обслужване и доставяне на стоките по Вашите поръчки, за да персонализираме интерфейса на Уебсайта, предоставяйки Ви информация на подходящия за Вас език и реклами, съобразени специално с Вашия интерес, за да Ви да участвате в състезания, томболи и подобни промоции и да управляваме тези дейности (за които понякога ще има допълнителни специални условия), за да управляваме своята инфраструктура и стопанска дейност и да спазваме вътрешната политика и процедури, в това число и тези, свързани с одит, финанси и счетоводство, фактуриране и събиране на задължения, системи за информационни технологии, хостинг на данни и интернет страници, непрекъснатост на дейността и управление на доклади, документация и печатни копия, за да вземаме решения по жалби и разглеждаме Ваши молби и искания, включително за достъп или въвеждане на поправки във Вашите данни, за да спазваме приложимото към дейността ни законодателство и законовите си задължения.

Срокът на обработване на Вашите данни също е съобразен с целите на обработването и с нормативните изисквания за съхранение на счетоводна и данъчна информация.

Защитата на личните данни е наш приоритет и ние полагаме всички необходими и разумни грижи за гарантиране на тяхната конфиденциалност и сигурност. За да отговорим на доверието на потребителите и да докажем нашата отдаденост, сме възприели утвърдени и най-нови практики и методи за защита, прилагани при извършване на пренос на лични данни от компютъра на потребителя до нашия сървър, тяхното съхраняване в електронна форма и обработването им. Всякаква информация, която събираме от Уебсайта, обработваме и съхраняваме в обезопасена оперативна среда, до която няма публичен достъп. Преди да бъде извършен пренос на информацията, предоставените данни (независимо от техния характер и вид – лична информация, финансови сведения или други) се криптират и единствено изрично оправомощени наши служители или ангажирани обработващи лица имат достъп до тези лични данни, за да могат изпълняват задълженията си по предоставянето на услугите и удовлетворяване на Вашите искания като потребител на Уебсайта. Всички те са поели задължения за конфиденциалност по отношение на информацията, до която получават достъп, а при евентуално нарушаване на задълженията им ще понесат съответните дисциплинарни наказания, както и подлежат на наказателно преследване, в случай че са извършили престъпление.

Възприетите от нас практики и методики за защита на данните и осигуряване на информационната сигурност задава параметрите на установените мерки, които са насочени към:
– гарантиране на конфиденциалност на информацията чрез прилагане на система от одобрени ограничения върху достъпа и разкриването на информация;
– осигуряване на цялостност на информацията чрез защита срещу неправомерни изменения или заличаване на информация;
– осигуряване на достъпност на информацията чрез надежден и навременен достъп до информацията;
– постигане на отчетност на информацията – чрез въвеждане на контрол върху достъпа и правата върху информационните системи.

Вашите права като субекти на данни

В качеството Ви на субект на лични данни, Вие имате следните права:

 • право на достъп до Вашите данни – при поискване от Ваша страна, ние ще Ви предоставим информация за Вашите данни, които са в процес на обработване;
 • право на коригиране на Вашите данни – в случай че сметнете, че определени Ваши данни, които обработваме, вече не са актуални или са некоректни поради друга причина, Вие имате право да поискате коригиране на тези данни, които са в процес на обработване;
 • право на изтриване на Вашите данни (право “да бъдеш забравен“) – Вие имате право да поискате изтриване/заличаване на данните, които обработваме за Вас, като ние ще уважим Вашето искане само в случай че за нас вече не е налице законово основание да обработваме Вашите данни. Съответно, възможно да уважим и частично Вашето искане за изтриване/заличаване;
 • право на ограничаване на обработването – Вие имате възможност да упражните това право само когато сте оспорили точността на обработваните Ваши данни, като ограничаването на обработването може да бъде само за срока, в който проверяваме точността на Вашите данни; когато обработването е неправомерно, но Вие се противопоставяте на изтриването на данните; когато ние вече не се нуждаем от Вашите данни за целите на обработването, но Вие като субект на лични данни ги изисквате за установяването, упражняването или защитата на Ваши правни претенции; когато сте възразили срещу обработването и се очаква проверка дали законните интереси на администратора имат преимущество пред Вашите интереси като субект на лични данни;
 • право на преносимост на данните – Вие можете да поискате от нас да прехвърлим всички или част от Вашите данни, в процес на обработване, на друг администратор във формат, пригоден за машинно четене;
 • право на възражение срещу автоматизирано обработване на Вашите данни, срещу обработване чрез профилиране и срещу обработване за целите на директния маркетинг – предоставяме Ви възможност да упражните това Ваше право по всяко време и напълно безплатно;
 • право на информираност за нарушения на сигурността – Вие имате право да бъдете своевременно информирани за всяко нарушение на сигурността на Вашите данни и ние ще изпълним задължението си в тази връзка, като публикуваме на Уебсайта информация за всяко такова нарушение, както и ще Ви изпращаме информация по имейл, когато сте ни предоставили такъв и той е верен.

Всички Ваши права като субект на лични данни можете да упражните, като ни изпратите електронно съобщение чрез формата за контакт, публикувана на Уебсайта, както и като използвате образеца на формуляр за упражняване на права като субект на данни, публикуван на Уебсайта.

Предвид факта, че Дружеството осъществява контакт (установява правоотношения) с различни категории лица и по различни поводи (включително по повод фактическото Ви и непряко участие в определени събития), то правилното разглеждане на подаденото от Вас заявление за упражняване на права е пряко свързано с точното установяване от Ваша страна на обстоятелства, при които се е наложило за Дружеството да обработва Ваши лични данни.

Всеки потребител на Уебсайта може да се обръща по повод събирането и обработването на лични данни и към Комисията за защита на личните данни на адрес: град София 1592, бул. “Проф. Цветан Лазаров” 2; www.cpdp.bg . За въпроси относно защитата на лични данни, потребителите могат да се обърнат към нас на имейл, посочен в данните ни за контакт на Уебсайта.

Как можете да се свържете с нас

С нас можете да осъществите контакт чрез данните за контакт, публикувани на Уебсайта.

Дружеството не е задължено да определи Длъжностно лице по защита на данните, поради което по въпроси относно защитата и сигурността на Вашите данни, се обръщайте към нашия представляващ, като използвате средствата за контакт, обявени на Уебсайта.